A重油、軽油価格

九州及び沖縄の産業用油価格の推移

産業用油価格の一式(A重油_C重油_軽油_ナフサ)|(Excel)

九州及び沖縄の産業用油価格推移(円/リットル)

2023/12 前月比 前年比
A重油(大型ローリー) 99.2円/リットル +1.5(+1.54%) +6.7(+7.24%)
A重油(小型ローリー) 106.2円/リットル +1.5(+1.43%) +6.7(+6.73%)
軽油(インクタンク) 130.7円/リットル +1.8(+1.4%) +4.2(+3.32%)

大型ローリー

可積載量8KL以上のローリーでの納入価格

小型ローリー

可積載量8KL未満のローリーでの納入価格

軽油インクタンク

大口需要者であるバス会社などの所有する給油所に直接納入するときの価格

A重油(大型ローリー)価格の推移詳細
2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12
A重油(大型ローリー) 79.5 76.6 67.5 57.8 55.6 59.6 62.5 65.3 64.8 63.5 63.9 66.3
A重油(小型ローリー) 85.5 83.5 76.6 66.7 63.2 66.9 69 71.2 71.4 70.5 70.7 72.6
軽油(インクタンク) 111.9 108.6 100.2 89.3 86.3 90.3 93.2 96 96 95.2 94.6 97.9
2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 2021/11 2021/12
A重油(大型ローリー) 68.7 72.3 75.4 75.4 77.2 80.4 82.7 81.9 83.9 89.6 91.1 88.3
A重油(小型ローリー) 74.8 78.3 81.6 82.4 84 86.8 89 89.1 90.4 95.7 98.2 96.1
軽油(インクタンク) 100.5 103.8 108.1 109.3 110.9 113.6 116.5 115.6 116.8 123.4 125.7 122.5
2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08 2022/09 2022/10 2022/11 2022/12
A重油(大型ローリー) 92.1 97.5 97.9 96.8 94.8 97.2 95 93.6 93.2 93.2 93 92.5
A重油(小型ローリー) 99 102.5 103.8 104 101.6 104 101.9 100.7 100.4 99.9 99.6 99.5
軽油(インクタンク) 126.5 129.7 130 129.1 126.8 130.1 128.7 127 126.6 126.9 125.5 126.5
2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12
A重油(大型ローリー) 92.7 92.2 92.8 92.8 92.7 95.9 99.3 105.1 101.8 96 97.7 99.2
A重油(小型ローリー) 99.7 99.2 99.3 99.8 99.8 101.6 104.7 110.8 110 104.4 104.7 106.2
軽油(インクタンク) 125.6 125.8 125.4 125.4 125.4 128.1 131.9 137.3 134.5 128 128.9 130.7

年次推移

九州及び沖縄の産業用油価格推移(年間)

A重油(大型ローリー)価格の推移詳細(年間)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
A重油(大型ローリー) 66.2 92.3 56.6 65.6 77.0 79.8 86.5 90.7 66.2 52.1 62.2 77.5
A重油(小型ローリー) 73.0 97.8 63.5 71.8 83.3 85.4 92.4 96.5 73.0 59.1 68.8 83.6
軽油(インクタンク) 100.9 122.3 88.8 99.9 110.0 112.6 121.8 118.5 99.4 88.4 97.0 111.6